مراسم یادبود همکار گرامی جناب آقای محمد رضا آقایی

 

 

 

شرکت کننده گرامی؛
به منظور ورود به جلسه به نکات ذیل توجه فرمایید؛
1. نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
2. رمز ورود را با حروف کوچک وارد نمایید.
3. برروی دکمه ورود کلیک نمایید.